head-banpongjed-min
วันที่ 20 มิถุนายน 2024 6:43 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้นเข้ากลุ่มไลน์

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้นเข้ากลุ่มไลน์

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020
แจ้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกคนกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ป.6 ปีการศึกษา 2563”กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม
แจ้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกคนกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ป.5 ปีการศึกษา 2563”กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม
แจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกท่านกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ป.4 ปีการศึกษา 2563”กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกท่านกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ห้องเรียนชั้นป.3” กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกท่านกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ห้องเรียนชั้นป.2” กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกท่านกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ห้องเรียนชั้นป.1”กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล​1-3​ในปีการศึกษา 2563
รบกวนทุกท่านกดเข้าไลน์กลุ่ม
“ห้องอนุบาลโป่งเจ็ด” กดลิ้งค์เข้ากลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด