head-banpongjed-min
วันที่ 17 เมษายน 2024 12:14 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ผู้บริหาร และคณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้บริหาร และคณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บริหาร และคณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ “สุนทรีย์แลนด์, โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม, สวนสัตว์เขาประทับช้าง” นักเรียนได้ทั้งความรู้ และก็สนุกสนาน
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด