head-banpongjed-min
วันที่ 13 เมษายน 2021 8:59 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ไม่ว่าจะเป็น การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึงห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
510151
อบ.2
93121
อบ.3
2571
รวม อบ.
1618343
ป.1
38111
ป.2
65111
ป.3
73101
ป.4
86141
ป.5
56111
ป.6
7291
รวมประถม
3630666
ม.1
0000
ม.2
0000
ม.3
0000
รวมมัธยมต้น
0000
ม.4
0000
ม.5
0000
ม.6
0000
ปวช.1
0000
ปวช.2
0000
ปวช.3
0000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0000
รวมทั้งหมด
52481009
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด