head-banpongjed-min
วันที่ 26 เมษายน 2024 2:07 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ไม่ว่าจะเป็น การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึงห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5 10 15 1
อบ.2
9 3 12 1
อบ.3
2 5 7 1
รวม อบ.
16 18 34 3
ป.1
3 8 11 1
ป.2
6 5 11 1
ป.3
7 3 10 1
ป.4
8 6 14 1
ป.5
5 6 11 1
ป.6
7 2 9 1
รวมประถม
36 30 66 6
ม.1
0 0 0 0
ม.2
0 0 0 0
ม.3
0 0 0 0
รวมมัธยมต้น
0 0 0 0
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
52 48 100 9
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด